Loading...درباره صت

‌صت گردهمایی هنرمندان تجربه‌ گرایی است که به ارتباط هنر و تکنولوژی و همینطور ارتباطات بینارسانه‌ای علاقه دارند. ما امیدواریم که بتوانیم زمینه‌ا‌ی برای این هنرمندان فراهم کنیم تا بتوانند به ساخت، تجربه کردن و ارائه‌ی کارهای هنری یک یا چند رسانه‌ای خود بپردازند و از این راه ارتباط‌‌های جدیدی میان خود و مخاطبانشان ایجاد کنند.
نقطه‌ی شروع این رویدادها تهران است، اما امیدواریم که در سال‌های بعد رویدادهایی را در شهرها و کشورهای دیگر برگزار کنیم. در سال ۹۴ تمرکز ما بر اجراهای صدا/‌تصویر هنرمندان ایرانی‌ داخل و خارج از کشور خواهد بود. تلاشمان این است که با همکاری شرکاء و حامیانمان، مخاطب این اجراها را به شکل شایسته‌ای افزایش دهیم.

Schedule

محل برگزاری

،خیابان اندرزگو(قیطریه)شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه
کوچه احمدی، پلاک ۲۸، خانه موزه استاد انتظامی

Google Map

آدرسخیابان اندرزگو(قیطریه)شرق به غرب،
روبروی بلوار کاوه، کوچه احمدی، پلاک ۲۸، خانه موزه استاد انتظامی